Integrated Teaching for Artificial Intelligence
Methods at the University of Žilina

V priebehu posledných niekoľkých rokov došlo k výraznej akcelerácii vývoja v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia. Metódy umelej inteligencie a strojového učenia sa už nedajú považovať za vec vzdialenej budúcnosti, aplikujú sa dnes v praxi a prinášajú obrovskú pridanú hodnotu.

Na Slovensku sa mnohé firmy snažia integrovať metódy umelej inteligencie do svojich procesov, služieb a produktov, ale nemajú dostatok kvalifikovaných absolventov technických študijných odborov všeobecne a odborov zameraných na umelú inteligenciu a strojové učenie konkrétne. Je potrebné výrazne zvýšiť počet odborníkov, ktorí disponujú znalosťami a zručnosťami v oblasti umelej inteligencie.

Navrhovaný projekt je založený na iniciatíve integrovaného vyučovania umelej inteligencie a strojového učenia, a má silný potenciál túto situáciu výrazne zlepšiť.