About LUIZA

Laboratory of Artificial Intelligence of the University of Žilina

The Laboratory of Artificial Intelligence of the University of Žilina (Laboratórium umelej inteligencie Žilinskej univerzity; LUIZA) has been founded on 11th April 2019 as a sub-unit of the Institute of Competitiveness and Innovations of the University of Žilina.

Our Mission

  • Original research in the area of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML).
  • Helping to join and network the various groups that work in AI and ML at the University of Žilina.
  • Supporting education in the area.
  • Popularization.

Areas of Interests

  • deep learning;
  • reinforcement learning (including motivated RL);
  • robotics – including shared-autonomy settings, intelligent human-robot interfaces, language grounding, etc.;
  • data analysis;


Letná škola strojového učenia @ UNIZA 2019

Od pondelka 9. 9. beží na Žilinskej univerzite ďalší ročník Letnej školy strojového učenia, ktorú minulý rok založil Milan Straka, doktorand z Fakulty riadenia a informatiky a nadšenec pre strojové učenie, umelú inteligenciu a dátovú analýzu. Ide o spoločnú aktivitu, ktorú spoluorganizuje Fakulta riadenia a informatiky s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií – a sme radi, že od tohto roka ku organizácii a obsahu významnou formou prispieva aj Laboratórium umelej inteligencie Žilinskej univerzity (LUIZA). Cieľom letnej školy je účastníkom poskytnúť intenzívnou formou v krátkom čase moderný kurz základov strojového učenia. Osobitné poďakovanie patrí v tejto súvislosti firmám BRAIN:IT a Siemens ...
Read More

The Visit of prof. Bajcsy and Laura Hallock of UC Berkeley

On 29th June 2019 prof. Ruzena Bajcsy and Laura Hallock of UC Berkeley gave talks at the regular seminar of our lab. They have shared their valuable knowledge and experience with us. Laura has presented her work in a lecture entitled: "A Systematic Modeling Framework for Deformation-Based Muscle Force Inference". Prof. Bajcsy shared her insights on how we should apply scientific methods and maintain scientific rigour in the age of machine learning in her lecture "Scientific Methods in the Era of Big Data and Machine Learning" ...
Read More

Letná škola strojového učenia

Laboratórium LUIZA tento rok spoločne s FRI a FEIT spoluorganizuje Letnú školu strojového učenia na UNIZA, ktorá sa bude konať: od 9. do 13. septembra. Registrácia študentov je otvorená do 30. 6. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke mlss.sk ...
Read More

Contact

Laboratory of Artificial Intelligence of the University of Žilina
Institute of Competitiveness and Innovations
Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovak Republic

michal.gregor@uniza.sk
facebook.com/luiza.uniza